MELDING

Infoside om korona 

Information about corona in other languages

 

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).
 

Info om vaksine og timebestilling 

Informasjon om KORONATESTING

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Helsestasjon for ungdom(HFU)

Helsestasjon for ungdom(HFU)

Tenesta er eit lavterskeltilbud for guter og jenter mellom 13 og 20 år. 
Tilbodet er gratis, du treng ikkje å bestille time. 
Her jobbar helsesjukepleiar, lege og psykisk helsearbeidar  
Vi har teieplikt - dette betyr at vi ikkje kan dele informasjon om deg utan samtykke. Unnatak er dersom det er fare for di eller andre si helse.

HFU er åpe torsdager fra 14.30 - 17.00

 • Stengt i skuleferiane.
 • Helsestasjon for ungdom held til på Stad rådhus, Nordfjordeid

Kontaktinformasjon

Kva kan ein få hjelp med?

Du kan kome med små eller store spørsmål. Nokre gongar kan det vere godt å ha ein vaksen å snakke med.

 • Samtale/rettleiing om prevensjon, graviditet, abort, sex og kropp
 • Legge inn p-stav og spiral
 • Testing og behandling av kjønnssjukdommar (SOI - seksuelt overførbare infeksjoner)
 • Familie og venneforhold
 • Ungdom som pårørande
 • Mobbing
 • Føler du deg åleine
 • Fysisk og psykisk helse, somatiske symptom
 • Fravær og frafall frå skule
 • Stress og press
 • Søvnvaner og vanskar
 • Spørsmål og utfordringar til kjønnsidentitet, seksualitet, samliv
 • Seksuelle dysfunksjonar, som lystproblematikk, ereksjonssvikt, tørr skjede m.m
 • Utfordringer knyttet til kosthold og måltider, spiseforstyrring
 • Bruk av tobakk, alkohol og rusmidler
 • Vold, overgrep og omsorgssvikt
 • Negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap
 • Vaksine mot hjernehinnebetennelse (meningokokk) til ungdom 16-19 år

Aktuelle nettsider og hjelpetelefoner:

Helsenorge  - Når du loggar inn får du tilgang på tenester (fastlege, timebestilling, vaksiner, timeavtalar m.m) som hjelper deg å følge opp eiga helse. 

Nyttige nettsider HFU

Kontakt

Britt Tomasgard
Fagleiar helsestasjonane
E-post
Mobil 951 28 538