MELDING

Infoside om korona 

Information about corona in other languages

 

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).
 

Info om vaksine og timebestilling 

Informasjon om KORONATESTING

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Helsestasjon for ungdom(HFU)

Helsestasjon for ungdom(HFU)

Tenesta er eit lavterskeltilbod for gutar og jenter mellom 13 og 20 år. 
Tilbodet er gratis, du treng ikkje å bestille time. 
Her jobbar helsesjukepleiar, lege og psykisk helsearbeidar  
Vi har teieplikt - dette betyr at vi ikkje kan dele informasjon om deg utan samtykke. Unnatak er dersom det er fare for di eller andre si helse.

HFU har ope torsdagar frå kl 14.30 - 17.00

 • Stengt i skuleferiane
 • Helsestasjon for ungdom held til på Stad rådhus, Nordfjordeid

Kontaktinformasjon

Kva kan ein få hjelp med?

Du kan kome med små eller store spørsmål. Nokre gongar kan det vere godt å ha ein vaksen å snakke med.

 • Samtale/rettleiing om prevensjon, graviditet, abort, sex og kropp
 • Legge inn p-stav og spiral
 • Testing og behandling av kjønnssjukdommar (SOI - seksuelt overførbare infeksjoner)
 • Familie og venneforhold
 • Ungdom som pårørande
 • Mobbing
 • Føler du deg åleine
 • Fysisk og psykisk helse, somatiske symptom
 • Fravær og frafall frå skule
 • Stress og press
 • Søvnvaner og vanskar
 • Spørsmål og utfordringar til kjønnsidentitet, seksualitet, samliv
 • Seksuelle dysfunksjonar, som lystproblematikk, ereksjonssvikt, tørr skjede m.m
 • Utfordringer knyttet til kosthold og måltider, spiseforstyrring
 • Bruk av tobakk, alkohol og rusmidler
 • Vold, overgrep og omsorgssvikt
 • Negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap
 • Vaksine mot hjernehinnebetennelse (meningokokk) til ungdom 16-19 år

Aktuelle nettsider og hjelpetelefoner:

Helsenorge  - Når du loggar inn får du tilgang på tenester (fastlege, timebestilling, vaksiner, timeavtalar m.m) som hjelper deg å følge opp eiga helse. 

Nyttige nettsider HFU

Kontakt

Britt Tomasgard
Fagleiar helsestasjonane
E-post
Mobil 951 28 538