MELDING

Oppdatert info om koronaviruset

Information about corona in various languages

Kommuneoverlegen og kommuneadministrasjonen følgjer situasjonen tett. Kommunen rettar seg etter regjeringa sine råd og deltek i den nasjonale dugnaden for å avgrense smitte av Covid-19.

Treng du å ta kontakt med kommunen om tenester generelt ber vi om å gjere dette per telefon eller e-post  

 

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er eit tilbod for gutar og jenter mellom 13 og 20 år. Tilbodet er gratis, du treng ikkje å bestille time. Her jobbar helsesjukepleiar, lege og psykisk helsearbeidar som kan hjelpe deg med spørsmåla dine. Vi har teieplikt. Dette betyr at vi ikkje kan dele informasjon om deg utan samtykke. Unnatak er dersom det er fare for di eller andre si helse.

Kva kan du få hjelp med?

  • Du kan kome med små eller store spørsmål. Nokre gongar kan det vere godt å ha ein vaksen å snakke med.
  • Samtale/rettleiing om prevensjon, graviditet, abort, sex, kropp, spiseforstyrring, fysisk og psykisk helse, at du føler deg åleine, utfordringar i familien, rus, vald, overgrep og mobbing.
  • Legge inn p-stav og spiral
  • Testing og behandling av kjønnssjukdom
  • Vaksine mot hjernehinnebetennelse til ungdom 16–19 år

Opningstider

  • Torsdag kl. 14.30–16.30. Stengt i skuleferiane.
  • Helsestasjon for ungdom held til på Stad rådhus, Nordfjordeid

Ta kontakt med helsestasjon for ungdom

Kontaktinformasjon for helsestasjon for ungdom
Helsesjukepleiar Telefon
Anne Lise Karlsen 48 27 15 21
Berit Kragset 95 00 90 37
Mari Johanne Solheim 95 12 85 38
Britt Tomasgard 95 06 37 93

Kontakt

Britt Tomasgard
Fagleiar helsestasjonane
E-post
Mobil 951 28 538