Kommuneoverlegen

Kommuneoverlegen har ei rådgjevande og administrativ rolle innan helse- og omsorgstenestene i Stad kommune.

Kommuneoverlege i Stad kommune er Thomas Vingen Vedeld.

Kontakt

Thomas Vingen Vedeld
Kommuneoverlege
E-post
Mobil 47 48 64 17
Stad kommune
E-post
Telefon 57 88 58 00