MELDING

Info om korona

Information about corona in various languages
helsenorge.no   folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

Informasjon om KORONATESTING i Stad kommune

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Kommuneoverlegen

Kommuneoverlegen

Kommuneoverlegen har ei rådgjevande og administrativ rolle innan helse- og omsorgstenestene i Stad kommune.

Kommuneoverlege i Stad kommune er Thomas Vingen Vedeld.

Kontakt

Thomas Vingen Vedeld
Kommuneoverlege
E-post
Mobil 474 86 417
Stad kommune
E-post
Telefon 57 88 58 00