Eid legekontor

Eid legekontor ligg på Nordfjordeid. Dei fleste legane ved Eid legekontor er privatpraktiserande fastlegar med kommunale deltidsstillingar som tilsynslegar ved sjukeheim, omsorgsbustader, skulehelseteneste, helsestasjon og psykososialt kriseteam. Du kan kontakte Eid legekontor på tlf. 57 86 30 20.

Eid legekontor

Ny løysing for pasientkommunikasjon

Legekontora i Stad kommune har fått ny løysing for pasientkommunikasjon. Du må registrere deg for å motta timepåminning og anna kommunikasjon med legekontora, som å bestille time.

Registrer deg på helsenorge.no her