MELDING

INFO korona nasjonalt  

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no 

Nasjonal infotelefon om korona: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

INFO korona Stad kommune Information about corona in other languages
Stad kommune har ingen eigne tiltak og følgjer nasjonale råd og tiltak.

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern: e-post korona@stad.kommune.no

 

Eid legekontor

Eid legekontor

Eid legekontor ligg på Nordfjordeid. Dei fleste legane ved Eid legekontor er privatpraktiserande fastlegar med kommunale deltidsstillingar som tilsynslegar ved sjukeheim, omsorgsbustader, skulehelseteneste, helsestasjon og psykososialt kriseteam. Du kan kontakte Eid legekontor på tlf. 57 86 30 20.

Eid legekontor

Ny løysing for pasientkommunikasjon

Legekontora i Stad kommune har fått ny løysing for pasientkommunikasjon. Du må registrere deg for å motta timepåminning og anna kommunikasjon med legekontora, som å bestille time.

Registrer deg på helsenorge.no her