MELDING

Infoside om korona 

Information about corona in other languages

 

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).
 

Info om vaksine og timebestilling 

Informasjon om KORONATESTING

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Eid legekontor

Eid legekontor

Eid legekontor ligg på Nordfjordeid. Dei fleste legane ved Eid legekontor er privatpraktiserande fastlegar med kommunale deltidsstillingar som tilsynslegar ved sjukeheim, omsorgsbustader, skulehelseteneste, helsestasjon og psykososialt kriseteam. Du kan kontakte Eid legekontor på tlf. 57 86 30 20.

Eid legekontor

Ny løysing for pasientkommunikasjon

Legekontora i Stad kommune har fått ny løysing for pasientkommunikasjon. Du må registrere deg for å motta timepåminning og anna kommunikasjon med legekontora, som å bestille time.

Registrer deg på helsenorge.no her