MELDING

Info om korona

Information about corona in various languages
helsenorge.no   folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

Ved spørsmål om testing for koronavirus - ta koronasjekken eller kontakt fastlege/legevakt.

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Informasjon til reisande - div. informasjonsmateriell for distribusjon /ulike språk

Eid legekontor

Eid legekontor

Eid legekontor ligg på Nordfjordeid. Dei fleste legane ved Eid legekontor er privatpraktiserande fastlegar med kommunale deltidsstillingar som tilsynslegar ved sjukeheim, omsorgsbustader, skulehelseteneste, helsestasjon og psykososialt kriseteam. Du kan kontakte Eid legekontor på tlf. 57 86 30 20.

Eid legekontor

Ny løysing for pasientkommunikasjon

Legekontora i Stad kommune har fått ny løysing for pasientkommunikasjon. Du må registrere deg for å motta timepåminning og anna kommunikasjon med legekontora.

Registrer deg på helsenorge.no her