Selje legekontor

Selje legekontor ligg i Selje. Legekontoret har tre fastlegar. Du kan kontakte Selje legekontor på tlf. 57 85 61 06.

Selje legekontor

Ny løysing for pasientkommunikasjon

Legekontora i Stad kommune har fått ny løysing for pasientkommunikasjon. Du må registrere deg for å motta timepåminning og anna kommunikasjon med legekontora.

Registrer deg på helsenorge.no her