MELDING

INFO korona nasjonalt

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om korona: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).
 

INFO korona Stad kommune Information about corona in other languages

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern: e-post korona@stad.kommune.no

 

Frivilligsentral

Frivilligsentral

Ring oss! Bruk oss! Spør oss!

  • Frivilligsentralane har oversikt over mange kjekke møtestadar og aktivitetstilbod rundt om i kommunen som lag og organisasjonar driv. Til dømes strikkekafear, sogelag, frimerkeklubb, kor, turlag, båtlag med meir.
  • Vi har også eigne aktivitetar og tilbod på frivilligsentralane. Til dømes meistringskafe, digitreff (hjelp til data, nettbrett og smarttelefon) telefonvenn m.m

  • Frivilligsentralane samarbeider og med andre etatar i kommunen om å løyse ulike utfordingar og leggje til rette for aktivitet og tilbod etter behov. Eit av samarbeida er med Frisklivsentralen, som også no skal etablerast i ytre del av kommunen.

Eid frivilligsentral  Selje frivilligsentral

Kontakt

Astrid Grete Torheim
Eid frivilligsentral, fagleiar
E-post
Mobil 911 38 992
Maria Helgesen
Selje frivilligsentral, konsulent
E-post
Mobil 958 69 223