MELDING

INFO korona nasjonalt  

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no 

Nasjonal infotelefon om korona: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

INFO korona Stad kommune Information about corona in other languages
Stad kommune har ingen eigne tiltak og følgjer nasjonale råd og tiltak.

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern: e-post korona@stad.kommune.no

 

Re-registrering

Re-registrering

Re-registrering er ein prosess vi køyrer kvar vår i april månad. Føresette loggar då inn for å: 

• Registrere om eleven skal halde fram eller slutte på eit fag

• Registrere om eleven skal settast på venteliste til eit nytt fag, eller om han skal strykast frå ventelista i eit fag

• Kontrollere at personopplysningar for elev eller føresette er oppdatert. (døme: sjekke at telefonnummer og e-postadresse er riktig.)

E-post om re-registreringa med informasjon og rettleiing går ut til alle føresette i forkant av at re-registreringa startar opp.