MELDING

Oppdatert info om koronaviruset

Information about corona in various languages

Kommuneoverlegen og kommuneadministrasjonen følgjer situasjonen tett. Kommunen rettar seg etter regjeringa sine råd og deltek i den nasjonale dugnaden for å avgrense smitte av Covid-19.

Treng du å ta kontakt med kommunen om tenester generelt ber vi om å gjere dette per telefon eller e-post  

 

Re-registrering

Re-registrering

Re-registrering er ein prosess vi køyrer kvar vår i april månad. Føresette loggar då inn for å: 

• Registrere om eleven skal halde fram eller slutte på eit fag. 

• Registrere om eleven skal settast på venteliste til eit nytt fag, eller om han skal strykast frå ventelista i eit fag.

• Kontrollere at personopplysningar for elev eller føresette er oppdatert. (døme: sjekke at telefonnummer og e-postadresse er riktig.)

 

E-post om re-registreringa med informasjon og rettleiing går ut til alle føresette i forkant av at re-registreringa startar opp.