Stad idrettsråd

Idrettsrådet er ein idrettspolitisk paraplyorganisasjon for idretten i kommunen, og er idretten sitt talerøyr inn mot kommunen i saker som angår idretten. Rådet er også en arena for samarbeid mellom dei ulike idrettslaga.

Stad idrettsråd representerer 21 klubbar frå dei tidlegare kommunane Selje, Eid og Vågsøy (Bryggja). Med undergrupper utgjer er det totalt 41 grupper med eit totale medlemstalet på 3.916.

Leiar: Stein Bjørhovde

Styremedlemar: Ståle Sandal, Stig Ødegård, Margareth Olin Leivdal, Siri Olaug Nordnes, Kenneth Karlsen, og Kjell Magnar Flølo.

Kontakt informasjon: stad.idrettsrad@gmail.com