MELDING

Infoside om korona 


Information about corona in various languages
helsenorge.no   folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

Nye nasjonale koronatiltak frå 4. januar 2021

Informasjon om KORONATESTING i Stad kommune

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Stad idrettsråd

Stad idrettsråd

Idrettsrådet er ein idrettspolitisk paraplyorganisasjon for idretten i kommunen, og er idretten sitt talerøyr inn mot kommunen i saker som angår idretten. Rådet er også en arena for samarbeid mellom dei ulike idrettslaga.

Stad idrettsråd representerer 21 klubbar frå dei tidlegare kommunane Selje, Eid og Vågsøy (Bryggja). Med undergrupper utgjer er det totalt 41 grupper med eit totale medlemstalet på 3.916.

Leiar: Stein Bjørhovde

Nestleiar: Stig Ødegård 

Styremedlemar: Magne Fure, Siri Olaug Nordnes, Kenneth Karlsen, Anita Hoddevik og Ola Forren Sørensen

Kontakt informasjon: stad.idrettsrad@gmail.com