MELDING

Infoside om korona 

Information about corona in other languages

 

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).
 

Info om vaksine og timebestilling 

Informasjon om KORONATESTING

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Momskompensasjon

Momskompensasjon

Lotteri- og stiftelsestilsynet har 2 ulike ordningar for momskompensasjon.

Momskompensasjon for idrettsanlegg

Ordninga gjeld bygging eller rehabilitering av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og anlegg for friluftsliv i fjellet, og gjeld anlegg der byggjearbeidet er sett i gang etter 1. januar 2010. Dei som fyller vilkåra kan søkje om kompensasjon for meirverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som forvaltar denne ordninga.

Meir infomasjon finn du her: https://lottstift.no/tilskotsordningar/om-momskompensasjon-idrettsanlegg/

 

Momskompensasjon generell ordning

Formålet med ordninga er å fremje frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjonar har hatt til meirverdiavgift ved kjøp av varer og tenester. Rekneskapsåret 2019 er grunnlaget for søknaden i 2020.

Meir informasjon finn du her https://lottstift.no/tilskotsordningar/om-momskompensasjon-generell-ordning/

Frå og med 15.september opnast det for innlevering av søknadar om kompensasjon av meirverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg, for behandling i 2022.

Søknadsfrist 1.desember 2021

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvaltar ordninga for momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg.

Frivillige lag og organisasjonar kan søke momskompensasjon generell ordning