Momskompensasjon på idrettsanlegg - Søknadsfrist 1.desember 2022

Denne ordninga gjeld bygging eller rehabilitering av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og anlegg for friluftsliv i fjellet. Ordninga omfattar ikkje drifts- og vedlikehaldskostnadar.

Lotteri- og stiftelsestilsynet opnar for søknader i midten av september. Søknadsfristen er 1. desember 2022.

Om søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - (PDF, 219 kB)

 

2023 Bestemmelser om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - 2023 (PDF, 218 kB)

 

Lotteri- og stiftelsestilsynet. Momskompensasjon på idrettsanlegg