Tilskot til kulturbygg

Tilskot til kulturbygg frå spelemidlar

Dette er den tradisjonelle ordninga, finansiert med spelemidlar etter fordeling av Kulturdepartementet. Søknad blir sendt inn gjennom anleggsregisteret, og det er lokal søknadsfrist i kvar kommune.

Søknad blir sendt inn gjennom anleggsregisteret, og det er lokal søknadsfrist i kvar kommune. Kommunen går gjennom søknadene for å sjå at dei stettar krava i tilskotsordninga. Er det fleire søknadar i Stad kommune, skal prioriteringslista blir vedtatt politisk.

Søknadane og prioriteringsliste blir oversendt til Vestland fylkeskommune for vidare behandling og endeleg vedtak.

Søknadsfrist i Stad kommune er 31.mars 2023

Meir informasjon finn du her

 

 

Tilskot til kulturarenaer med regionale funksjonar

 

Tilskotsordninga er lyst ut med søknadsfrist 30.april. Ordninga er for kulturbygg/-arenaer med regionale funksjonar. I retningslinjene kan de lese meir om kba som ligg i "regional funksjon".

Søkjarane nyttar ikkje anleggsregisteret, men fylkeskommunen sitt søknadsskjema som blir lagt ut på nettsidene. Søknadane er ein del av budsjettarbeidet i Vestland fylkeskommune, og vedtak om fordeling blir gjort av fylkestinget i desember 2023, med endeleg tildeling i hovudutval for kultur, idrett og inkludering i januar 2024.

Du finn retningslinjer og informasjon om denne ordninga på nettsidene til Vestland fylkeskommune.

 

 

 

Artikkelliste