Tilskot til kulturbygg

Tilskot til kulturbygg frå spelemidlar

Dette er den tradisjonelle ordninga, finansiert med spelemidlar etter fordeling av Kulturdepartementet. Søknad blir sendt inn gjennom anleggsregisteret, og det er lokal søknadsfrist i kvar kommune.

Søknad blir sendt inn gjennom anleggsregisteret, og det er lokal søknadsfrist i kvar kommune. Kommunen går gjennom søknadene for å sjå at dei stettar krava i tilskotsordninga. Er det fleire søknadar i Stad kommune, skal prioriteringslista blir vedtatt politisk.

Søknadane og prioriteringsliste blir oversendt til Vestland fylkeskommune for vidare behandling og endeleg vedtak.

Søknadsfrist i Stad kommune er 31.mars 2024

Meir informasjon finn du her

 

 

Tilskot til kulturarenaer med regionale funksjonar

Tilskotsordninga skal bidra til utvikling av kulturarenaer med regionale funksjonar og verdi. Søknadsfristen er 30. april 2024.

Midlane kan nyttast til nybygg, ombygging og modernisering, men ikkje til vedlikehald eller drift.

Du finn retningslinjer og informasjon om denne ordninga på nettsidene til Vestland fylkeskommune.

Artikkelliste