MELDING

Infoside om korona 

Information about corona in other languages

 

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).
 

Info om vaksine og timebestilling 

Informasjon om KORONATESTING

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Tilskuddsportalen

Tilskuddsportalen

Klikk for stort bileteStad kommune abonnerar på Tilskuddsportalen. Portalen er gratis og kan brukes av alle i kommunen både av ansatte, lag og foreninger.

Treng fotball-laget nye drakter? Kven gjev stønad til utbetring av friluftsområder? Kva for stønadsordningar fins innan kultur? Tilskuddsportalen har svara!
 

Meir om tilskuddsportalen:

Tilskuddsportalen eksisterar i to versjoner; ein som er tilpassa behovet for tilsette i kommunane og ein som er tilpassa behovet for lag og organisasjonar i kommunen. Den er eit nyttig verktøy for frivillige og kommune, og målet er at også skal føre til fleire samarbeidsprosjektar og gode tiltak i lokalsamfunna. 


Fordelar med tilskuddsportalen

Her har de eit verktøy for dykk som vil jobbe meir effektivt og lykkas betre i å søke tilskot til dine prosjekt. Portalen gjev deg ei oversikt over alle tilskotssordningar som tilbys norske organisasjonar, og du kan søke etter støtteordningar og tilskot i mange ulike kategoriar. Informasjon om tilskota vert oppdatert automatisk og innhaldet kontrollert. Du kjem i forkant av søknadsarbeidet og kan få fleire idear til finansiering. Tilskuddsportalen inneheld ikkje oversikt over kommunen sine eige tilskotsordningar.

Du finn den her Tilskuddsportalen