MELDING

Infoside om korona 

Information about corona in other languages

 

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).
 

Info om vaksine og timebestilling 

Informasjon om KORONATESTING

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Naturskade

Naturskade

Det er ikkje alle typer naturskader det er mogeleg å forsikre seg mot gjennom ein vanleg forsikringsordning. Det kan t.d. vere skadar som skuldast flaum, storm eller skred. Skadar som desse kan verte vert dekt gjennom Statens naturskadeordning.  

Ordninga er administrert av Landbruksdirektoratet. Søknad om erstatning må sendast direkte dit. Hugs å søkje innan 3 mpnader etter at skaden skjedde.

Alt du treng å vite om Statens naturskadeordning finn du på landbruksdirektoratet sin nettside, eller på telefon 78 60 60 00

Ver mersam på at det ikkje kan søkjast om erstatning for skog som er øydelagt av storm. Dette kan ein forsikre seg mot.