Naturskade

Det er ikkje alle typer naturskader det er mogeleg å forsikre seg mot gjennom ein vanleg forsikringsordning. Det kan t.d. vere skadar som skuldast flaum, storm eller skred. Skadar som desse kan verte vert dekt gjennom Statens naturskadeordning.  

Ordninga er administrert av Landbruksdirektoratet. Søknad om erstatning må sendast direkte dit. Hugs å søkje innan 3 mpnader etter at skaden skjedde.

Alt du treng å vite om Statens naturskadeordning finn du på landbruksdirektoratet sin nettside, eller på telefon 78 60 60 00

Ver mersam på at det ikkje kan søkjast om erstatning for skog som er øydelagt av storm. Dette kan ein forsikre seg mot.