Innovasjon Norge

 Innovasjon Norge skal bidra til vekst i norsk næringsliv gjennom kapital og kompetanse.