MELDING

Info om korona i Stad kommune


Information about corona in various languages
helsenorge.no   folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).


Informasjon om KORONATESTING i Stad kommune

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Ny bonde

Ny bonde

Landbruksavdelinga hos fylkesmannen i Vestland har samla og systematisert sentrale tema i bondekvardagen i Bondeboka. Boka gjev deg ei oversikt over viktige spørsmål knytt til det å eige og drive ein gard. Mykje av innhaldet gjeld landbruket i Vestland, og er lett å finne fram i.

https://bondeboka.no/index.html