MELDING

INFO korona nasjonalt  

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no 

Nasjonal infotelefon om korona: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

INFO korona Stad kommune Information about corona in other languages
Stad kommune har ingen eigne tiltak og følgjer nasjonale råd og tiltak.

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern: e-post korona@stad.kommune.no

 

Ny bonde

Ny bonde

Landbruksavdelinga hos Statsforvaltaren i Vestland har samla og systematisert sentrale tema i bondekvardagen i Bondeboka. Boka gjev deg ei oversikt over viktige spørsmål knytt til det å eige og drive ein gard. Mykje av innhaldet gjeld landbruket i Vestland, og er lett å finne fram i.

Bondeboka