Ny bonde

Landbruksavdelinga hos Statsforvaltaren i Vestland har samla og systematisert sentrale tema i bondekvardagen i Bondeboka. Boka gjev deg ei oversikt over viktige spørsmål knytt til det å eige og drive ein gard. Mykje av innhaldet gjeld landbruket i Vestland, og er lett å finne fram i.

Bondeboka