MELDING

Infoside om korona 

Information about corona in other languages

 

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).
 

Info om vaksine og timebestilling 

Informasjon om KORONATESTING

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Ny bonde

Ny bonde

Landbruksavdelinga hos Statsforvaltaren i Vestland har samla og systematisert sentrale tema i bondekvardagen i Bondeboka. Boka gjev deg ei oversikt over viktige spørsmål knytt til det å eige og drive ein gard. Mykje av innhaldet gjeld landbruket i Vestland, og er lett å finne fram i.

Bondeboka