Retningsliner for tilskot til skogsvegbygging, drift med taubane , hest o.a og skogskultur i Stad kommune

 Det vedteke overordna retningsliner for tilskot til skogsvegbygging, drift med taubane , hest o.a og skogskultur i Stad kommunestyre 18. juni 2020

Du kan lese retningslinjene her (PDF, 3 MB)