MELDING

INFO korona nasjonalt  

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no 

Nasjonal infotelefon om korona: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

INFO korona Stad kommune Information about corona in other languages
Stad kommune har ingen eigne tiltak og følgjer nasjonale råd og tiltak.

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern: e-post korona@stad.kommune.no

 

Fallvilt

Fallvilt

Ved kollisjon med vilt er bilførar pliktig til å varsle politiet på telefon 02800.

Ved funn av daudt eller skada vilt, ring Stad Ettersøksring sin vakttelefon 90 11 94 24.