Fallvilt

Ved kollisjon med vilt er bilførar pliktig til å varsle politiet på telefon 02800.

Ved funn av daudt eller skada vilt, ring Stad Ettersøksring sin vakttelefon 90 11 94 24.