MELDING

Infoside om korona 

Information about corona in other languages

 

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).
 

Info om vaksine og timebestilling 

Informasjon om KORONATESTING

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Fallvilt

Fallvilt

Ved kollisjon med vilt er bilførar pliktig til å varsle politiet på telefon 02800.

Ved funn av daudt eller skada vilt, ring Stad Ettersøksring sin vakttelefon 90 11 94 24.