Båt og luftfartøy

Båt og flytande fartøy

Ferdsel med motorfartøy, altså båt eller anna flytande fartøy drive med motor, er i utgangspunktet tillate på innsjøar som er minst 2 kvadratkilometer.
Bruk av elektrisk påhengsmotor er likestilt med bensindriven motor og er i utgangspunktet forbode på innsjøar mindre enn 2 kvadratkilometer. 

Luftfartøy

Landing og start med luftfartøy slik som fly, helikopter og liknande er som hovudregel forbode i utmark og vassdrag. Merk at det vert rekna som landing sjølv om helikopteret heng i lufta over bakken for å laste eller losse.

Etter søknad

Ved særlege behov kan kommunen gje løyve til bruk av motorfartøy og luftfartøy. Helikopter vert til dømes ein del brukt for å frakte materiale til hytter og anna som ligg i vanskeleg terreng.

Hugs å søkje i god tid dersom du ønskjer slik transport. Meir om søknad her

Ekstern lenke

Motorferdsellova