Hjortejakt

Hjortejakt

Hjortejakta startar 1. september og den varer heilt fram til 23. desember. Jakttida er ei ytre ramme for når tid ein kan jakte.