MELDING

Info om korona i Stad kommune


Information about corona in various languages
helsenorge.no   folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).


Informasjon om KORONATESTING i Stad kommune

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Sel du tobakk

Sel du tobakk

Alle som sel tobakk er pliktige til å registrere seg i Tobakksalsregisteret, både salsstader og grossistar. Dette inkluderer også sal av e-sigarettar, gjenoppfyllingsbehaldarar, urtebaserte røykeprodukt og andre tobakkssurrogatar.

 

Er du ikkje registrert har du ikkje lov å selje tobakksvarer og tobakkssurrogat.

 

Registreringa er kostnadsfri, men alle registrerte salsstader må betale eit årleg tilsynsgebyr.

 

Du registrerer deg på Helsedirektoratet si side.