Prisar for byggesak

Saksbehandlingsgebyret blir utrekna ut frå eit basisgebyr på kva du skal bygge og eit arealgebyr for byggverket sin storleik. Dersom du søker om dispensasjon kjem dispensasjonsgebyret i tillegg. 

Gebyr og betalingssatsar

Kontakt

Roar Sætre
Fagleiar Byggesak
E-post
Telefon 57 88 58 05
Mobil 48 88 71 48

Telefontid tysdag og torsdag 10.00 - 13.00