Stad

Prisar for byggesak

Prisar for byggesak

Saksbehandlingsgebyret blir utrekna ut frå eit basisgebyr på kva du skal bygge og eit arealgebyr for byggverket sin storleik. Dersom du søker om dispensasjon kjem dispensasjonsgebyret i tillegg. 

Gebyr og betalingssatsar for 2023.

Kontakt

Roar Sætre
Fagleiar Byggesak
E-post
Telefon 57 88 58 05
Mobil 48 88 71 48

Telefontid tysdag og torsdag 10.00 - 13.00