MELDING

Oppdatert info om koronaviruset

Information about corona in various languages

Kommuneoverlegen og kommuneadministrasjonen følgjer situasjonen tett. Kommunen rettar seg etter regjeringa sine råd og deltek i den nasjonale dugnaden for å avgrense smitte av Covid-19.

Treng du å ta kontakt med kommunen om tenester generelt ber vi om å gjere dette per telefon eller e-post  

 

Kjøp eller reservasjon av tomt

Kjøp eller reservasjon av tomt

Slik går du fram

  • Kjøp av tomt

Ønsker du å søke om kjøp/tildeling av tomt kan du gjere dette ved å sende inn søknad.

Søknad om kjøp tomt 

  • Reservasjon av tomt

Ønsker du å gjere ein reservasjon på ei tomt kan du gjere dette ved å sende inn søknad. 

Søknad om reservasjon av tomt 
 

Du er velkomen til å ta kontakt med oss dersom du har spørsmål eller ønskjer ei nærmare orientering om tomtene.

 
 

 

Kontakt

Inger Lise H. Myrold
Førstekonsulent eigedom
E-post
Telefon 57 88 58 00
Mobil 400 22 081