Kjøp eller reservasjon av tomt

Slik går du fram

  • Kjøp av tomt

Ønsker du å søke om kjøp/tildeling av tomt kan du gjere dette ved å sende inn søknad.

Søknad om kjøp tomt 

 

Ønsker du å gjere ein reservasjon på ei tomt kan du gjere dette ved å sende inn søknad. 

Søknad om reservasjon av tomt 


Du er velkomen til å ta kontakt med oss dersom du har spørsmål eller ønskjer ei nærmare orientering om tomtene.

Tilleggskostnad tomtekjøp (PDF, 176 kB)

Eksempel kjøpsavtale (PDF, 444 kB)

Oversikt tomteprisar kommunale bustadfelt 2023 (PDF, 113 kB)

Retningsliner for sal av fast eigedom i Stad kommune

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Kontakt

Inger Lise H. Myrold
Førstekonsulent eigedom
E-post
Telefon 57 88 58 00
Mobil 40 02 20 81