MELDING

INFO korona nasjonalt  

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no 

Nasjonal infotelefon om korona: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

INFO korona Stad kommune Information about corona in other languages
Stad kommune har ingen eigne tiltak og følgjer nasjonale råd og tiltak.

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern: e-post korona@stad.kommune.no

 

Kjøp eller reservasjon av tomt

Kjøp eller reservasjon av tomt

Slik går du fram

  • Kjøp av tomt

Ønsker du å søke om kjøp/tildeling av tomt kan du gjere dette ved å sende inn søknad.

Søknad om kjøp tomt 

 

Ønsker du å gjere ein reservasjon på ei tomt kan du gjere dette ved å sende inn søknad. 

Søknad om reservasjon av tomt 


Du er velkomen til å ta kontakt med oss dersom du har spørsmål eller ønskjer ei nærmare orientering om tomtene.

Tilleggskostnad tomtekjøp (PDF, 176 kB)

Eksempel kjøpsavtale (PDF, 444 kB)

Oversikt tomteprisar kommunale bustadfelt 202 (PDF, 116 kB)2

Retningsliner for sal av fast eigedom i Stad kommune (PDF, 444 kB)

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Kontakt

Inger Lise H. Myrold
Førstekonsulent eigedom
E-post
Telefon 57 88 58 00
Mobil 400 22 081