Kjøp eller reservasjon av tomt

Kjøp eller reservasjon av tomt

Slik går du fram

  • Kjøp av tomt

Ønsker du å søke om kjøp/tildeling av tomt kan du gjere dette ved å sende inn søknad.

Søknad om kjøp tomt 

 

Ønsker du å gjere ein reservasjon på ei tomt kan du gjere dette ved å sende inn søknad. 

Søknad om reservasjon av tomt 


Du er velkomen til å ta kontakt med oss dersom du har spørsmål eller ønskjer ei nærmare orientering om tomtene.

Tilleggskostnad tomtekjøp (PDF, 651 kB)

Eksempel kjøpsavtale (PDF, 444 kB)

Oversikt tomteprisar kommunale bustadfelt 2021 (PDF, 542 kB)

Retningsliner for sal av fast eigedom i Stad kommune (PDF, 444 kB)

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Kontakt

Inger Lise H. Myrold
Førstekonsulent eigedom
E-post
Telefon 57 88 58 00
Mobil 400 22 081