Samanslåing av eigedomar

Dersom du eig to eller fleire eigedomar som grenser mot kvarande, kan du søke om å få dei samanslått til éin eigedom med eitt gards- og bruksnummer.

Kva kostar det?

Det kostar ingenting å slå saman eigedomar.

Slik søker du

Fyll ut og send inn søknadsskjemaet her 

Alle eigarane må signere på skjemaet.

  • Legg ved eit kart som viser dei eigedomane som skal slåast saman.

Dersom nokon av matrikkeleiningane har hefter, må det ordnast opp i desse før samanslåinga kan gjennomførast.

Kva skjer vidare?

Når vilkåra for samanslåing er oppfylt, sender kommunen melding til tinglysinga om at eigedomane skal slåast saman.

Gjeldande lovverk

Matrikkellova

Matrikkelforskrifta

Kontakt

Odd Harald Heggen
Fagleiar kart og oppmåling
E-post
Telefon 57 88 58 71
Mobil 90 03 71 53