Den samskapande kommunen

Kort fortalt om prosjektet

  • Stad kommune har saman med Nordre Follo kommune, Telemarksforskning og konsulentselskapet TINKR fått midlar frå Forskningsrådet til prosjektet Den samskapende kommune

  • Prosjektet skal gå over tre år

  • Prosjekta starta opp i januar 2021 med deltaking frå folkevalde, tilsette, innbyggjarar/næringsliv/frivillige