Klimakonferanse "til STADes" 2023 - lokale løysingar på ei global utfordring

5 jentar som hoppar og danser i ein park - Klikk for stort bilete

Stad kommune inviterer ungdom i Stad i lag med Eid VGS, Fjordane Folkehøgskule og VENØ kunstgård til klimakonferansen «til STADes». Konferansen skal sette fokus på korleis lokale løysingar kan bidra til å løyse den globale klimautfordringa.​

I løpet av to dagar vil ungdommane gjennom ulike foredrag og verkstadar lære mellom anna om matsvinn, berekraftig moteindustri, klimatilpassing og mykje meir. ​

Konferansen avsluttast med ein felles klimamesse. Her blir det høve til å delta på «repair kafé», besøke klimautstillinga eller mingle på klimamessa.

Når? 13.-14 november

Kvar? Operahuset Nordfjord

Kven? Ungdom i Stad (Eid VGS, Fjordane FHS, 10. trinn ungdomskule)

Programmet og meir info kjem snart!

Klimakonferansen blir finansert av Erasmus+ midlar. 

Artikkelliste