Miljøfyrtårnsertifisering av Stad kommune

Klimaendringar er vår tids største utfordring, og behovet for synlege verkemiddel i klimapolitikken er veksande. 

Miljøfyrtårn er eit konkret og effektivt verktøy for sertifisering og miljøleiing, der føremålet er å heve miljøprestasjonane i eigen verksemd. Dette inneber sertifisering av all kommunal verksemd. I fyrste omgang er det rådhuset på Eid og kommunehuset i Selje som skal sertifiserast. 

Arbeidet startar hausten 2023, og vi gler oss til å kome med fleire spennande oppdateringar på vegen inn imot det grøne skiftet.
 

Artikkelliste