Klima- og miljøprosjekt i Stad kommune

Stad kommune har mange pågåande og gjennomførte prosjekt relatert til klima og miljø i Stad kommune innanfor ulike sektorar og einingar. Her er oversikt over nokre av prosjekta.

Klima- og miljøfokus i Stad kommune

Presentasjon av klima- og miljøfokus i Stad kommune, 3. desember 2021 (PDF, 4 MB)

Operasjon nullutslepp i Vestland 2030

Konferanse om nullutslepp i Vestland 2030, 6. februar 2020

Klimasats-prosjekt

Klimasats er Miljødirektoratet si støtteordning for kommunar og fylkeskommunar som vil kutte utslepp av klimagassar og bidra til omstilling til lavutsleppssamfunnet.

Sjå oversikt over Klimasats-prosjekt i Stad kommune (inkl. Eid og Selje)