31. januar 2023 var det orientering om detaljregulering for Stad skipstunnel i utvalsmøta

I ei felles orientering for utval for kultur, idrett, næring og samfunn og utval for areal og eigedom (UAE og KINS), presenterte Multiconsult på vegne av Kystverket, planforslaget for detaljregulering for Stad skipstunnel skipstunnel.

Du kan sjå orienteringa i opptak   eller lese presentasjonen

 

Det blir politisk handsaming av høyring og offentleg ettersyn for planforslaget til detaljregulering av Stad skipstunnel i ekstramøte i utval for areal og eigedom onsdag 8. februar 2023. Du finn alle dokumenta på saka her:

Detaljregulering for Stad skipstunnel - Høyring og offentleg ettersyn