Infomøte Stad skipstunnel 8. mars

Kystverket  og  Stad kommune ønskjer velkomen til info- og dialogmøte om detaljregulering for Stad skipstunnel og orientering om pågåande planarbeid knytt til massar frå tunnelen.

Detaljregulering for Stad skipstunnel ligg no ute til høyring og offentleg ettersyn. Frist for å kome med uttale er 08.04.2023.  

Alle som ønskjer nærmare informasjon er velkomne til å delta på infomøte 8. mars.

Tid: kl. 18.00-20.00
Stad: Selje skule

Agenda

18.00-18.05    Velkomen v/ Kystverket
18.05-19.00    Presentasjon av detaljregulering for Stad skipstunnel, v/Multiconsult og Kystverket
19.00-19.15    Prosjektstatus med informasjon om leverandørkonferanse, v/Kystverket 
19.15-19.30    Beinstrekk og kaffi
19.30-19.45    Orientering om pågåande planarbeid knytt til massar frå Stad skipstunnel 
v/Stad kommune og Multiconsult; Lesto næringsområde, Kjøde næringsområde, Stad Molo, Moldestad næringsområde, Leikanger sentrum

19.45-19.55    Informasjon om andre planar knytt til tunnelprosjektet, v/ Stad kommune og Multiconsult; Berstadvatn vassverk, Selje sentrum, mudring og utdjuping av Saltasundet
19.55-20.00    Avslutning    

Har du spørsmål knytt til møtet, ta kontakt med Stad kommune v/Hanne Marie Utvær,
tlf. 91 10 27 79 hanne.marie.utver@stad.kommune.no

Grunneigar eller naboar som vert direkte berørt av pågåande reguleringsplanar knytt til Stad skipstunnel, kan avtale møte med Kystverket, Multiconsult og Stad kommune på Selje 
kommunehus den 09.03.2023 mellom kl. 09.00-14.00. Meld deg på til Hanne Marie Utvær e-post 
hanne.marie.utver@stad.kommune.no eller telefonnr. 91 10 27 79 seinast 08.03.2023.

Detaljregulering for Stad skipstunnel ligg ute til høyring og offentleg ettersyn. Frist for å kome med uttale er 08.04.2023.