Selje barnehage

Selje  barnehage  ligg sentralt i sentrum av Selje og har eit mangfald av barn frå ulike land og kulturar. Barnehagen har tre avdelingar - Tyttebærtua, Blåklokka og Solsikka. Det er omlag 50 barn og 13 tilsette i Selje barnehage. 


Visjon

Å saman med foreldra gi barna ein trygg og god barndom, der dei får utvikle seg til å bli den beste utgåva av seg sjølv. 

Kontakt

Heidi Løvold
Leiar Selje barnehage
E-post
Mobil 47 75 97 94