Stad

Ferie og fridagar barnehageåret 2022-2023

Ferie og fridagar barnehageåret 2022-2023

Barnehageåret startar 15. august 2022 og sluttar 14. august 2023.
Ordinær opningstid i dei kommunale barnehagane er frå kl. 06.45 til kl. 17.00.
Barnehagane kan tilpasse opningstida etter behov.

Barnehageruta 2021-22.pdf (PDF, 278 kB)

Barnehagane er stengde på planleggingsdagane.
Barnehagane kan etter avtale bruke alternative datoar for planleggingsdagane.

Vedteke i sak 21/016
Utval for oppvekst og opplæring, 17.03.2021

Barnehageruta 2022-2023

Barnehageruta 2022-2023
Månad Aktivitet Dato
August Planleggingsdag 15. august
August Start for borna tysdag 16.august
Oktober Planleggingsdag 10. og 11. oktober
Desember Stengt i juleveka 24., romjul og nyttårsaftan
Januar Planleggingsdag 2. januar (oppstart 3. januar)
Mars Stengt i påskeveka 3.-10. april
Mai Planleggingsdag 19. mai

Vedteke i sak 22/703
Utval for oppvekst og opplæring, 09.02.2022

Pdf for print (PDF, 251 kB)