Ferie og fridagar

Nytt barnehageår startar 15. august 2023 og sluttar 14. august 2024.
Ordinær opningstid i dei kommunale barnehagane er frå kl. 06.45 til kl. 17.00.
Barnehagane kan tilpasse opningstida etter behov.

Barnehagane er stengde på planleggingsdagane.
Barnehagane kan etter avtale bruke alternative datoar for planleggingsdagane.

Barnehageruta 2023-24

Barnehageruta 2023-2024
Månad Aktivitet Dato
August Planleggingsdag 15. august
August Start for borna 16. august
Oktober Planleggingsdag 9. og 10. oktober
Desember Stengt i juleveka 27. - 29. desember
Januar Planleggingsdag 2. januar (oppstart 3. januar)
Mars Stengt i påskeveka 25. - 27. mars
Mai Planleggingsdag 10. mai

Versjon for print (PDF, 178 kB)