MELDING

Infoside om korona 

Information about corona in other languages

 

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).
 

Info om vaksine og timebestilling 

Informasjon om KORONATESTING

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Ferie og fridagar barnehageåret 2021-2022

Ferie og fridagar barnehageåret 2021-2022

Barnehageåret startar 15. august 2021 og sluttar 14. august 2022.
Ordinær opningstid i dei kommunale barnehagane er frå kl. 06.45 til kl. 17.00.
Barnehagane kan tilpasse opningstida etter behov.

Barnehageruta 2021 - 2022
Barnehageruta 2021 - 2022
Månad Aktivitet Dato
August Planleggingsdag måndag 16.august 2021
Start for borna tysdag 17. august 2021
Oktober Planleggingsdagar måndag 11. og tysdag 12. oktober 2021
Januar Planleggingsdag måndag 3. januar 2022
Fyrste dag etter jul tysdag tysdag 4. januar 2022
April Stengt i påskeveka 11.april-18.april 2022
Mai Planleggingsdag fredag 27. mai 2022

 

Barnehageruta 2021-22.pdf (PDF, 278 kB)

Barnehagane er stengde på planleggingsdagane.
Barnehagane kan etter avtale bruke alternative datoar for planleggingsdagane.

Vedteke   i sak 21/016
Utval for oppvekst og opplæring, 17.03.2021