VELKOMEN til ny kommune og ny nettside!

Kvalitet i barnehagane

Kvalitet i barnehagane

Rammeplan

I følgje rammeplanen skal barnehagen sitt innhald byggje på eit heilskapleg læringssyn, der omsorg, leik og læring er sentrale delar. Barnehagen skal gje born grunnleggjande kunnskap på ei rekkje sentrale og aktuelle område: Kommunikasjon, språk og tekst.

  • Kropp, rørsle og helse
  • Kunst, kultur og kreativitet
  • Natur, miljø og teknikk
  • Etikk, religion og filosofi
  • Nærmiljø og samfunn
  • Antall, rom og form

Rammeplanen gjer læring til eit meir sentralt omgrep enn tidligare.

Vedtekter barnehagane i tidlegare Eid kommune (PDF, 154 kB)

Vedtekter barnehagane i tidlegare Selje kommune (PDF, 262 kB)

Gjeldande vedtekter vert erstatta med nye vedtekter for Stad kommune frå 15. august 2020.

Kontakt

Harald Sivertsen
Kommunalsjef oppvekst og opplæring
E-post