Kvalitet i barnehagane

Rammeplan

I følgje rammeplanen skal barnehagen sitt innhald byggje på eit heilskapleg læringssyn, der omsorg, leik og læring er sentrale delar. Barnehagen skal gje born grunnleggjande kunnskap på ei rekkje sentrale og aktuelle område: Kommunikasjon, språk og tekst.

  • Kropp, rørsle og helse
  • Kunst, kultur og kreativitet
  • Natur, miljø og teknikk
  • Etikk, religion og filosofi
  • Nærmiljø og samfunn
  • Antall, rom og form

Rammeplanen gjer læring til eit meir sentralt omgrep enn tidligare.

Her er vedtekter for Stad kommune gjeldane  frå 15. august 2020. (PDF, 507 kB)

Handlingsplan for eit godt barnehagemiljø (DOCX, 65 kB)

Plan for overgang frå barnehage til skule (PDF, 594 kB)

 

Kontakt

Harald Sivertsen
Kommunalsjef oppvekst og opplæring
E-post