Vigilo - vår felles kommunikasjonsløysing!

Ein mobiltelefon med Vigilo på skjermen  - Klikk for stort bilete

 

I 2020 innførte Stad kommune ei digital løysing for enkel kommunikasjon med føresette.

Vigilo er ei løysing som opnar for digital tovegskommunikasjon anten du brukar mobiltelefon, nettbrett eller datamaskin.

Logg på Vigilo