Vigilo - vår felles kommunikasjonsløysing!

I 2020 innførte Stad kommune ei digital løysing for enkel kommunikasjon med føresette.

Vigilo er ei løysing som opnar for digital tovegskommunikasjon anten du brukar mobiltelefon, nettbrett eller datamaskin.

Logg på Vigilo