Seie opp plass

Seie opp plass

Plass i skulefritidsordninga kan seiast opp frå den 1. i kvar månad med minst ein månads varsel. Det skal betalast vanleg foreldrebetaling i oppseiingstida sjølv om barnet ikkje nyttar plassen. 

Dersom ein ynskjer å seie opp SFO-plassen, skal det skje skriftleg. Ein seier opp SFO-plass via nettstaden: www.vigilo.no

 Brukarveileding for å seie opp SFO plass

 

Kontakt

Anita Sørland Aase
Konsulent
E-post
Mobil 917 22 589
Karin Sandvik Stave
Konsulent
E-post
Mobil 979 90 441