Seie opp plass

Plass i skulefritidsordninga kan seiast opp frå den 1. i kvar månad med minst ein månads varsel. Det skal betalast vanleg foreldrebetaling i oppseiingstida sjølv om barnet ikkje nyttar plassen. 

Dersom ein ønskjer å seie opp SFO-plassen, skal det skje skriftleg. Du seier opp SFO-plass via nettstaden: www.vigilo.no

Brukarrettleiing for å seie opp plass på SFO

Kontakt

Anita Sørland Aase
Konsulent
E-post
Mobil 91 72 25 89
Karin Sandvik Stave
Konsulent
E-post
Mobil 97 99 04 41