MELDING

Oppdatert info om koronaviruset

Information about corona in various languages

Kommuneoverlegen og kommuneadministrasjonen følgjer situasjonen tett. Kommunen rettar seg etter regjeringa sine råd og deltek i den nasjonale dugnaden for å avgrense smitte av Covid-19.

Treng du å ta kontakt med kommunen om tenester generelt ber vi om å gjere dette per telefon eller e-post  

 

Pris og betaling

Pris og betaling

Satsane gjeld første halvår 2020. Betalingssatsane vert endra i tråd med nye vedtekter frå 15. august 2020.

Prisar


SFO ved Stårheim, Haugen, Nordfjordeid og Hjelle skule 2020

SFO ved Stårheim, Haugen, Nordfjordeid og Hjelle skule 2020
Timar Pris
Meir enn 14 timar pr veke (Selje meir enn 10 timar) kr 2 400
Inntil 14 timar pr veke (Selje inntil 10 timar) kr 2 000
Inntil 8 timar pr veke (Selje inntil 5 timar) kr 1 400
Timesats for dei med fast opphald kr 65
Timesats for dei utan fast opphald kr 100

SFO ved Flatraket, Selje og Stadlandet skule 2020

SFO ved Flatraket, Selje og Stadlandet skule 2020
Timar Pris
Meir enn 10 timar pr veke kr 2 400
Inntil 10 timar pr veke kr 1 110
Inntil 5 timar pr veke kr 710
Timesats for dei med fast opphald kr 65
Timesats for dei utan fast opphald kr 100

Betaling

Det vert sendt faktura for plassen den 20. kvar månad. 

Kontakt

Anita Sørland Aase
Konsulent
E-post
Telefon 57 88 58 20
Mobil 917 22 589
Karin Sandvik Stave
Konsulent
E-post
Telefon 57 85 93 00
Mobil 979 90 441