MELDING

Infoside om korona 


Information about corona in various languages
helsenorge.no   folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

Nye nasjonale koronatiltak frå 4. januar 2021

Informasjon om KORONATESTING i Stad kommune

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Eksamen

Eksamen

Datoar for eksamen våren 2021

Opplysning om trekkfag: 12. mai kl. 09.00

Førebuing til eksamen:

  • Norsk hovudmål og sidemål 18. mai
  • Engelsk 20. mai

Skriftlege prøver:

  • 19. mai eksamen norsk hovudmål
  • 20. mai eksamen norsk sidemål
  • 21. mai eksamen engelsk
  • 25. mai eksamen matematikk

Opplysning om munnleg eksamen:

  • Juni - dato blir bekrefta

Munnlege prøver:

  • Juni - dato blir bekrefta
     

Udir, eksamen grunnskule

Retningslinjer lokalt gitt eksamen i Nordfjord

Eksamensrettleiar (linken til Udir fungerar ikkje på IE, bruk heller Chrome eller Firefox)

Info om eksamen  Eid ungdomsskule

Føring av fråvær

Hjelpemiddel til eksamen - Lovlege IKT hjelpemiddel 

Reglar og rettleiing for elevar

Todelt eksamensmodell for matematikk. Du finn retningslinjer her.

Klage på vurdering.

Klage på standpunkt. § 5-12 

Informasjon om klagehandsaming frå Statsforvaltaren i Vestland finn du her

Infoskriv til deg på 10. trinn frå Statsforvaltaren i Vestland finn du her

Brukar du LingDys, LingRight eller Textpilot finn du info her