Eksamen og standpunkt

Datoar for eksamen våren 2024

Opplysning om trekkfag: 7. mai kl. 09.00

Førebuing til eksamen:

  • Engelsk 13. mai
  • Norsk hovudmål og sidemål 14. mai

Skriftlege prøver:

  • 14. mai eksamen engelsk
  • 15. mai eksamen norsk hovudmål
  • 16. mai eksamen norsk sidemål
  • 21. mai eksamen matematikk

Opplysning om munnleg eksamen:

  • 10. - 12. juni (førebels dato)

Munnlege prøver:

  • 12. -  14. juni (førebels dato)
     

Udir, eksamen grunnskule

Retningslinjer lokalt gitt eksamen i Nordfjord (retningslinjer 2023)

Eksamensrettleiar (linken til Udir fungerar ikkje på IE, bruk heller Chrome eller Firefox)

Info om eksamen  Eid ungdomsskule (2023)

Føring av fråvær

Hjelpemiddel til eksamen - Lovlege IKT hjelpemiddel Hjelpemiddel eksamen 2023 (PDF, 103 kB)

Klage på vurdering. § 5-1

Klage på standpunkt. § 5-12 

Informasjon om klagehandsaming frå Statsforvaltaren i Vestland finn du her (PDF, 368 kB)

Infoskriv til deg på 10. trinn frå Statsforvaltaren i Vestland finn du her (PDF, 81 kB)

Brukar du LingDys, LingRight eller Textpilot finn du info her