MELDING

Infoside om korona 

Information about corona in other languages

 

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).
 

Info om vaksine og timebestilling 

Informasjon om KORONATESTING

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Eksamen

Eksamen

Datoar for eksamen våren 2021

Opplysning om trekkfag: 12. mai kl. 09.00

Førebuing til eksamen:

  • Norsk hovudmål og sidemål 18. mai
  • Engelsk 20. mai

Skriftlege prøver:

  • 19. mai eksamen norsk hovudmål
  • 20. mai eksamen norsk sidemål
  • 21. mai eksamen engelsk
  • 25. mai eksamen matematikk

Skriftlig eksamen for elevar på 10. trinn våren 2021 er avlyst.

Opplysning om munnleg eksamen:

  • 8. - 9. juni 

Munnlege prøver:

  • 10. - 11. juni
     

Udir, eksamen grunnskule

Retningslinjer lokalt gitt eksamen i Nordfjord

Eksamensrettleiar (linken til Udir fungerar ikkje på IE, bruk heller Chrome eller Firefox)

Info om eksamen  Eid ungdomsskule

Føring av fråvær

Hjelpemiddel til eksamen - Lovlege IKT hjelpemiddel

Reglar og rettleiing for elevar

Klage på vurdering. § 5-1

Klage på standpunkt. § 5-12 

Informasjon om klagehandsaming frå Statsforvaltaren i Vestland finn du her

Infoskriv til deg på 10. trinn frå Statsforvaltaren i Vestland finn du her

Brukar du LingDys, LingRight eller Textpilot finn du info her