MELDING

Infoside om korona 

Information about corona in other languages

 

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).
 

Info om vaksine og timebestilling 

Informasjon om KORONATESTING

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Eksamen

Eksamen

Datoar for eksamen våren 2022

Opplysning om trekkfag: 12. mai kl. 09.00

Førebuing til eksamen:

 • Engelsk 18. mai
 • Norsk hovudmål og sidemål 19. mai
 •  

Skriftlege prøver:

 • 19. mai eksamen engelsk
 • 20. mai eksamen norsk hovudmål
 • 23. mai eksamen norsk sidemål
 • 24. mai eksamen matematikk

Opplysning om munnleg eksamen:

 • x. - x. juni 

Munnlege prøver:

 • x. -  x. juni
   

Udir, eksamen grunnskule

Retningslinjer lokalt gitt eksamen i Nordfjord

Eksamensrettleiar (linken til Udir fungerar ikkje på IE, bruk heller Chrome eller Firefox)

Info om eksamen  Eid ungdomsskule

Føring av fråvær

Hjelpemiddel til eksamen - Lovlege IKT hjelpemiddel

Reglar og rettleiing for elevar

Klage på vurdering. § 5-1

Klage på standpunkt. § 5-12 

Informasjon om klagehandsaming frå Statsforvaltaren i Vestland finn du her (PDF, 8 MB)

Infoskriv til deg på 10. trinn frå Statsforvaltaren i Vestland finn du her (PDF, 663 kB)

Brukar du LingDys, LingRight eller Textpilot finn du info her