Stad

Eksamen

Eksamen

Datoar for eksamen våren 2023

Opplysning om trekkfag: 12. mai kl. 09.00

Førebuing til eksamen:

  • Engelsk 22. mai
  • Norsk hovudmål og sidemål 23. mai

Skriftlege prøver:

  • 22. mai eksamen matematikk
  • 23. mai eksamen engelsk
  • 24. mai eksamen norsk hovudmål
  • 25. mai eksamen norsk sidemål

Opplysning om munnleg eksamen:

  • x. - x. juni 

Munnlege prøver:

  • x. -  x. juni
     

Udir, eksamen grunnskule

Retningslinjer lokalt gitt eksamen i Nordfjord

Eksamensrettleiar (linken til Udir fungerar ikkje på IE, bruk heller Chrome eller Firefox)

Info om eksamen  Eid ungdomsskule

Føring av fråvær

Hjelpemiddel til eksamen - Lovlege IKT hjelpemiddel Hjelpemiddel eksamen 2022 (DOCX, 22 kB)

Klage på vurdering. § 5-1

Klage på standpunkt. § 5-12 

Informasjon om klagehandsaming frå Statsforvaltaren i Vestland finn du her (PDF, 368 kB)

Infoskriv til deg på 10. trinn frå Statsforvaltaren i Vestland finn du her (PDF, 81 kB)

Brukar du LingDys, LingRight eller Textpilot finn du info her