Om Haugen skule og barnehage

Haugen skule og barnehage er eit oppvekstsenter, lokalisert på Haugen, 5 kilometer vest for Nordfjordeid sentrum. Skulen er fulldelt, 1. til 7. trinn, og har ca 70 elevar. Det er åtte lærarar og to assistentar/fagarbeiderar tilsette ved skulen, i tillegg til rektor. Skulen ligg fint plassert med naturen tett på, og vi er så heldige at vi kan velje mellom å gå tur i skogen, på fjellet, til fjorden eller til Klenkarberget stadion når vi ynskjer å legge opp til læringsaktivitetar ute. Skulen tilbyr SFO på 1. – 4. trinn og leksehjelp på 3. – 7. trinn.

Barnehagen held til i underetasjen i «gamleskulen», med eige uteområde. Barnehagen vart oppretta i 2005 og er godkjend for 18 plassar for barn i alderen 1-6 år. Vi har tre tilsette; to barnehagelærarar og ein fagarbeidar. Barnehagen ligg fint plassert med naturen tett på, og vi er så heldige at vi kan velje mellom å gå tur i skogen, på fjellet, til fjorden eller til Klenkarberget stadion når vi ynskjer å legge opp til aktivitetar i nærområdet. I og med at vi er eit oppvekstsenter, har vi også tett samarbeid med skulen og arrangerer ofte aktivitetar i lag.