PALS

PALS står for Positiv Atferd, støttande Læringsmiljø og Samhandling i skulen. PALS er eit skuleomfattande program for å styrke barns sosiale kompetanse, førebyggje og meistre åtferdsproblem.

Gjennom PALS ønskjer vi:

  • å ha fokus på elevens faglige og sosiale miljø
  • å førebyggje åtferdsproblem
  • utvikling av ein positiv skulekultur.

Dette gjer vi gjennom RESPEKT, ANSVAR og OMSORG.

PALS foreldre info (PDF, 402 kB)

Les meir om PALS på Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge