Skulevenn

 

Skulevenn er frivillige elever frå 5-7. klasse som: 

  • Har ansvar for aktivitet for ei gruppe med elever, frå 1-4.klasse, 2 friminutt i veka.
  • Dei byggjar relasjon på tvers av alder og elevane blir trygge på kvarandre.

Når du er skulevenn får du tid til å planlegge og vert med på to påskjønningar i løpet av året.  

Elevane i 5-7. klasse søkjer rektor om å få bli skulevenn.