Stad

Hjelle skule

Hjelle skule

Hjelle skule er ein fulldelt 1-7 skule med 64 elevar, SFO og 14 tilsette. Vi har fokus på basisfaga norsk, matematikk og engelsk gjennom systematisk kartlegging, vurdering og pedagogisk utviklingsarbeid.  

 

 


Nulltoleranse for mobbing!

Div. lenkjer

 

Kontakt

Dag Inge Dæmring
Rektor
E-post
Mobil 99 24 75 96

Adresse

Leivdalsvegen 7, 6770 Nordfjordeid

Postadresse:
post@stad.kommune.no
Rådhusvegen 11, 6770 Nordfjordeid
 

    Følg oss på Facebook