Hjelle skule

Hjelle skule er ein fulldelt 1-7 skule med 68 elevar, SFO og 13 tilsette. Vi har fokus på basisfaga norsk, matematikk og engelsk gjennom systematisk kartlegging, vurdering og pedagogisk utviklingsarbeid.  

 

 


Nulltoleranse for mobbing!

Div. lenkjer

 

Kontakt

Sølvi Leivdal Taklo
Rektor
E-post

Adresse

Leivdalsvegen 7, 6770 Nordfjordeid

Postadresse:
post@stad.kommune.no
Rådhusvegen 11, 6770 Nordfjordeid
 

    Følg oss på Facebook