Stad

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Skule - Nordfjordeid skule - Kontaktinformasjon
Stilling / Funksjon Namn E-post Telefon
Rektor Anne-Grete Eikås age@stad.kommune.no 95 90 62 37
Assisterande rektor Kenneth Vedvik kenneth.vedvik@stad.kommune.no 97 16 03 69
Inspektør Bjørn Bakke bjorn.bakke@stad.kommune.no 91 18 89 80
Spesialpedagogisk rådgjevar Oskar Haraldsen oskar.haraldsen@stad.kommune.no 40 41 35 33
Sosialpedagogisk rådgjevar Irene Svidal irene.svidal@stad.kommune.no 93 48 94 11
Merkantil Ingeborg Melheim Torheim ingeborg.melheim.torheim@stad.kommune.no 90 68 95 32
SFO - Dagleg leiar Kathrine Manseth Bjørnholt kathrine.bjornholt@stad.kommune.no 95 04 78 52
Helsesjukepleiar Siv-Anita Drageset siv.anita.drageset@stad.kommune.no 98 90 88 23
Helsesjukepleiar Mari Johanne Solheim marij.solheim@stad.kommune.no 95 06 37 93