MELDING

Info om korona

Information about corona in various languages
helsenorge.no   folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

Informasjon om KORONATESTING i Stad kommune

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Leige av skulerom

Leige av skulerom

Ønsker du å leige eit eller fleire rom på ein av skulane kan du ta direkte kontakt med rektor på skulen det gjeld.

Har du generelle spørsmål rundt leige på bygg ta gjerne kontakt med oss direkte.

Kontakt

Inger Lise H. Myrold
Førstekonsulent eigedom
E-post
Telefon 57 88 58 00
Mobil 400 22 081