MELDING

Oppdatert info om koronaviruset

Information about corona in various languages

Kommuneoverlegen og kommuneadministrasjonen følgjer situasjonen tett. Kommunen rettar seg etter regjeringa sine råd og deltek i den nasjonale dugnaden for å avgrense smitte av Covid-19.

Treng du å ta kontakt med kommunen om tenester generelt ber vi om å gjere dette per telefon eller e-post  

 

Leige av skulerom

Leige av skulerom

Ønsker du å leige eit eller fleire rom på ein av skulane kan du ta direkte kontakt med rektor på skulen det gjeld.

Har du generelle spørsmål rundt leige på bygg ta gjerne kontakt med oss direkte.

Kontakt

Inger Lise H. Myrold
Førstekonsulent eigedom
E-post
Telefon 57 88 58 00
Mobil 400 22 081