Gjenbruksstasjonar

Gjenbruksstasjonane til NoMil er det bemanna mottak med opningstider 2 gongar i veka.
På gjenbruksstasjonane er det mottak for det meste, t.d. farleg avfall, elektriske artiklar, trevirke, hageavfall og større gjenstandar som ikkje eignar seg å ha oppi renovasjonsdunk.

Industriområdet Haugen, Hjalmavegen 1, 6773 Nordfjordeid.
Opningstider: tysdag kl 14:00 - 19:00 og torsdag kl 12:00 - 17:00. 


Selje gjenbruksstasjon ved Uteseksjon i Selje (Fagerstadbygget) sør for Selje sentrum
Opningstider:

Tysdag  kl 15:30-20:00 og torsdag kl 12:00 – 15:30. 

Frå 9. mai tek Nomil over drifta på stasjonen.
Ny opningstid frå 9. mai er tysdagar kl. 14.00 – 19.00. 
Siste tysdag kvar månad vil stasjonen vere open for levering av farleg avfall.