MELDING

Infoside om korona 

Information about corona in other languages

 

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).


Infovideo om utbrotet i Stad mars 2021

Informasjon om KORONATESTING - Informasjon om VAKSINERING

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Gjenbruksstasjonar

Gjenbruksstasjonar

Gjenbruksstasjonane til NoMil er det bemanna mottak med opningstider 2 gongar i veka.
På gjenbruksstasjonane er det mottak for det meste, t.d. farleg avfall, elektriske artiklar, trevirke, hageavfall og større gjenstandar som ikkje eignar seg å ha oppi renovasjonsdunk.

Industriområdet Haugen, Hjalamvegen 1, 6773 Nordfjordeid.
Opningstider: tysdag kl 16:00 - 19:00 og torsdag kl 09:00 - 15:00. 


Selje gjenbruksstasjon ved Uteseksjon i Selje (Fagerstadbygget) sør for Selje sentrum
Opningstider:
Tysdag  kl 15:30-20:00 og torsdag kl 12:00 – 15:30