Renovasjon

NoMil samlar inn og handterar hushaldningsavfall:

Nomil

Tømmekalendar

Sorteringsinformasjon

 
Restavfall, våtorganisk og papiravfall frå hushaldningane leverast i eigne behalderar frå NoMil. Plastavfall leverast same dag som papiravfall i sekkar som NoMil leverer ut.