MELDING

Info om korona

Information about corona in various languages
helsenorge.no   folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

Informasjon om KORONATESTING i Stad kommune

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Vassmålar

Vassmålar

Med vassmåler betaler du berre for ditt faktiske forbruk av vass- og avløpstenester. Med vassmålar vil ein få ei rett  fordeling av gebyra ved at alle betaler forbruket og dette kan være  lønnsamt for mange.

Har du ikkje vassmåler kan autorisert rørleggar innstallere til deg. Huseigar betaler rørleggaren for arbeidet og vassmålaren er kommunen sin eigedom.

Den enkelte huseigar er ansvaleg for å lese av vassmålar.

Det kan du gjere her

Vassmålaravlesning

 

Oppmøtegebyr for avlesing av vannmåler:
Dersom abonnenten unnlét å foreta ei avlesing i tråd med lokal forskrift og kommunen må foreta avlesinga: kr 1.000,- per gong per vassmålar.

Gebyr for avstenging og påsetting av vassforsyninga:
Dersom kommunen føretek avstenging eller påsetting: kr 2.000,- per gong per eigedom.

For registrering av montert vassmålar ( autorisert rørleggar)

Registrering etter montering av vassmålar