Brenning av jonsokbål

Brenning av jonsokbål

David Mark fra Pixabay Stad kommune har eiga lokal foreskrift  som tillet brenning av jonsokbål av reint trevirke. Bålplassen skal ryddast etter bruk.

Brenning av jonsokbål skal meldast til Alarmsentralen på digitalt skjema.

Det er ikkje nødvendig å melde til kommunen, men den enkelte er ansvarlege for at bålbrenning er trygt og forsvarleg.

For meir informasjon om open brenning sjå her