Melding om kokevarsel for abonnentar med vassforsyning frå Kaldekloven - Oppheva

Kokevarsel er oppheva pr. 16.mai kl. 12:30