Stengd tunnel på Bryggja

Tunnelen på kommunal veg (kv8110) vest for Bryggja sentrum vert mellombels stengd 6. mars frå kl. 08:45 til kl. 14:45 grunna inspeksjonsarbeid. 

Omkøyrsle til Bryggja sentrum i tidsrommet vert via avkøyrsle til Bryggja sentrum ved samfunnshuset.