Stengd veg - Leikanger

Måndag 17. juni frå kl. 10:00 vert den kommunale vegen, Kyrkjebakken stengd like nedanfor Leikanger kyrkje grunna vegarbeid. 

Bebuarar ovanfor gravstaden må køyre opp i krysset til fylkesvegen. 

Sjå kart utsnitt her