Stenging av Bjørhovdevegen

Grunna reparasjon av ledningsbrudd vert Bjørhovdevegen stengd utover dagen i dag, 28.november. 
Vegen stengast 200-300 meter aust for Rysta. Omkøyring om Hjalmavegen.