Tilleggssak til møte i Stad råd for menneske med nedsett funksjonsevne 27.11.2023 kl 12.00

Det er sendt ut tilleggssak til møte i Stad råd for menneske med nedsett funksjonsevne 27. november 2023 kl 12.00. Her kan du sjå tilleggssaka.